بایگانی برچسب: s

کانال لذت آشپزی

کانال لذت آشپزی

این که  ( این آشپز است که در مبحث غذا حرف آخر را میزند ) بر هیچ کس پوشیده نیست .

در تمام دنیا آشپزها بر اساس میزان هنر ، هوش و سلیقه درجه بندی میشوند. آشپزهای با هوش و زبر دست در رستورانهای بزرگ دنیا با به نمایش گذاشتن هنرشان ، خود را به رخ رقیبان میکشند.

در این بین صاحبان رستورن ها نیز در جذب این گونه آشپزها از هیچ تلاشی فرو گذار نستند. چون میدانند این آشپز خوب است که آینده کاریشان را بیمه میکند . و چه بسا آشپز نا بلد هر رستورانی که بالاترین هزینه ها را در امور مختلف خود انجام داده و از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده است را میتواند در کمترین زمان با شکست مواجه کند.

حال در این کانال سعی شده است تا همه یک آشپز درجه ۱ و بین المللی شوند

ادامه خواندن کانال لذت آشپزی